Dorobek naukowy

 1. Glosa do uchwały SN z dnia 20 lipca 1999 r., III CZP 14/99. Glosa 2002/1/26
 2. Glosa do uchwały SN z dnia 19 lipca 2001 r., III CZP 42/01. Glosa 2002/7/28
 3. Glosa do uchwały SN z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 2/2003. Glosa 2004/10/38
 4. Glosa do uchwały SN z dnia 30 stycznia 2002 r., III CZP 80/01. Monitor Prawniczy 2003/4/185
 5. Glosa do postanowienia SN z dnia 27 listopada 2002 r., III CZP 13/02. Monitor Prawniczy 2004/24/1150
 6. Glosa do uchwały SN z dnia 23 listopada 2000 r., III CZP 40/00. Przegląd Sądowy 2002/2/124
 7. Glosa do uchwały SN z dnia 12 grudnia 2001 r., III CZP 70/01. Przegląd Sądowy 2003/1/137
 8. Glosa do wyroku SN z dnia 15 listopada 2002 r., II CKN 986/00. Przegląd Sądowy 2004/4/155
 9. Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2003 r., III CZP 90/02. Przegląd Sądowy 2004/5/172
 10. Glosa do uchwały SN z dnia 25 marca 2003 r., I KZP 1/2003. Rzeczpospolita 2004/3/27
 11. Glosa do uchwały SN z dnia 6 grudnia 2000 r., III CZP 41/00. Prawo Bankowe 2001/10/30
 12. Materialnoprawne podstawy bankowego tytułu egzekucyjnego. Glosa 2001/8/16 –
 13. Status wierzytelności bankowych w postępowaniu nakazowym i egzekucyjnym. Glosa 2003/7/20
 14. Zwolnienie z opłaty egzekucyjnej pobieranej przez komorników. Glosa 2003/9/28 28 –
 15. Uprzywilejowanie wierzytelności bankowych w postępowaniu nakazowym. Monitor Prawniczy 2001/23/1185 –
 16. Odroczenie rozprawy w postępowaniu cywilnym – uwagi na marginesie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych.
  Monitor Prawniczy 2004/3/149 –
 17. Status wierzycielski banku w świetle regulacji bankowego tytułu egzekucyjnego.
  Uwagi na marginesie stanowiska Sądu Najwyższego. Palestra 2002/5-6/18
 18. Wierzytelności z papierów wartościowych w postępowaniu nakazowym. Przegląd Prawa Handlowego 2002/5/42
 19. Przerwanie biegu przedawnienia wierzytelności stwierdzonych w bankowym tytule egzekucyjnym. Prawo Bankowe 2002/3/63
 20. Przedmiotowe elementy treści bankowego tytułu egzekucyjnego. Prawo Bankowe 2002/11/85
 21. Właściwości miejscowej sądu w postępowaniu klauzulowym. Prawo Bankowe 2002/7-8/110
 22. Proces zamiast klauzuli. Rzeczpospolita 2004/7/15

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz